Chính sách báo mật thông tin

Phong Thuỷ Tặng Phẩm giữ bản quyền nội dung từ website của chúng tôi. Bạn có thể không sử dụng phongthuytangpham.com nếu thấy không cần thiết.
    1.Thu thập thông tin cá nhân.
            Thu thập thông tin cá nhân khi bạn tham gia đăng ký, sử dụng dịch vụ là cần thiết. Chúng tôi hỗ trợ bạn khi có tranh chấp, khiếu nại xảy ra.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào trong trường hợp bạn giả mạo, cung cấp sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất các thông tin được yêu cầu cung cấp.
            Khi đăng ký và sử dụng Mọi dịch vụ bạn phải cam kết cung cấp, cập nhật đầy đủ và chính xác những thông tin trên web sau:
                   - Thông tin nhân thân & liên hệ (đối với tổ chức & cá nhân) như: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp (như CMTND, GPKD) v.v…
                   -  Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bên thứ 3 như ngân hàng, các tổ chức tín dụng & dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng trong một số trường hợp khi cần thiết.
           Khi bạn truy cập vào trang web của www.phongthuytangpham.com, có thể chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.
2. Thay đổi thông tin.
           Bạn là người duy nhất được truy cập vào tài khoản đăng ký của mình. Khi muốn cập nhật, xóa bỏ hay sửa đổi các thông tin cá nhân, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình và thao tác trên web www.phongthuytangpham.com. Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi. Tại khoản giao dịch sẽ được lưu trữ đến khi MDV còn tồn tại trên internet.
3. Phong Thuỷ Tặng Phẩm sử dụng Cookie :
           Khi bạn truy cập website, www.phongthuytangpham.com gửi một cookie vào máy tính của bạn. Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang PTTP. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào.
           Website www.phongthuytangpham.com có thể sử dụng cookie lâu dài cho các mục đích khác như để hiển thị địa chỉ e-mail đăng nhập, do đó bạn không cần phải nhập lại các địa chỉ e-mail mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn.
           Website www.phongthuytangpham.com có thể mã hóa các tập tin cookie để bảo mật thông tin . Bạn có quyền từ chối cookie, nếu có giấy phép của trình duyệt, nhưng làm như vậy có thể can thiệp vào việc bạn sử dụng website.
4. Lưu trữ & Bảo vệ thông tin :
           Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bới nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. www.phongthuytangpham.com lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.
5. Sử dụng thông tin :
           Mục đích chính của www.phongthuytangpham.com trong việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp cho bạn một công cụ giao dịch an toàn, tiện lợi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp.
a. Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng mà bạn yêu cầu.
b. Giao dịch, xử lý và gửi thông báo về giao dịch của bạn.
c. Giải quyết tranh chấp, lệ phí thu thập, và các vấn đề khiếu nại;
d. Có khả năng ngăn cấm các hoạt động bất hợp pháp, người dùng có dấu hiệu vi phạm và cho thi hành các biện pháp ngăn chặn;
e. Tùy chỉnh, đo lường, cải thiện dịch vụ, nội dung và bố cục của trang web của www.phongthuytangpham.com;
f. Gửi cho bạn thông báo cập nhật, và cung cấp quảng cáo dựa trên các sở thích giao tiếp của bạn. So sánh các thông tin cho chính xác và xác minh nó với bên thứ ba. Ví dụ như email khuyến mãi.

6. Chia sẻ thông tin với người khác :
            Để có thể hoàn thành quá trình thanh toán của bạn, www.phongthuytangpham.com cần chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với người hoặc công ty mà bạn đang trả tiền hoặc đang thanh toán cho bạn. Thông tin liên lạc của bạn, ngày đăng ký, số lượng các khoản thanh toán mà bạn đã nhận được từ người sử dụng www.phongthuytangpham.com xác minh, và việc xác minh uy tín tài khoản của bạn.

7. Phong Thuỷ Tặng Phẩm chia sẻ thông tin cá nhân của bạn chỉ khi có yêu cầu của cớ quan có thẩm quyền:
            Bạn có thể hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp nhất định. Thông tin cá nhân của bạn mà bạn có thể hạn chế hoặc không sử dụng www.phongthuytangpham.com. PTTP mặc định không chia sẻ thông tin trừ trường hợp phải phối hợp với cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin

8.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân :
            Là địa chỉ của người quản lý trong mục Liên hệ với chúng tôi.